KONTAKT

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať:

Adresa: Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí
Zdoba 79
044 41 Sady nad Torysou

IČO: 36 159 883
DIČ: 2021506322
Právna forma: občianske združenie
Telefonický kontakt: +421 903 197 034
– predseda ZRaPHSD – Peter Fašung

E-mail: peter.fasung@chello.sk
Webová stránka: www.hluchoslepi.sk
Číslo účtu: SK62 6500 0000 0000 2011 3934
BIC: POBNSKBA

ĎAKUJEME