ĎAKUJEME

Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku a oboznámili sa s diagnózou hluchoslepota. Taktiež ďakujeme za prípadnú podporu z Vašej strany. Ak máte záujem dozvedieť sa viac  neváhajte nás kontaktovať

S vďakou

Peter Fašung – predseda Združenia rodičov a priateľov HS detí.