458,655 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Ďakujeme
Milí priatelia,

dovoľujeme si Vás osloviť v mene jednej zo sociálne najslabších a najzraniteľnejších skupín hluchoslepých detí a dospelých.

Hluchoslepota je kombinované postihnutie zraku a sluchu, ktoré zanecháva ťažké následky na vývine takto postihnutého dieťaťa. Avšak keď sa dostane včas do rúk odborníkom je možné ho vzdelávať a otvoriť mu dvere do sveta, ktorý má pre neho podobu ticha a tmy. Na Slovensku nie je veľké množstvo takto postihnutých ľudí, ale žijú medzi nami. Preto je veľmi dôležité aj pre takto zdravotne postihnutých vytvoriť dôstojné a vyhovujúce podmienky pre život.

Výchovno vzdelávací proces pre takto postihnutých v súčasnosti prebieha v Evanjelickej špeciálnej základnej internátnej škole v Červenici. Túto školu navštevujú deti do 18. roku života. Po odchode zo školy sa nielen rodičia pýtajú ako ďalej? Zatiaľ neexistuje žiadne zariadenie, ktoré by nadviazalo na pokroky, ktoré deti dosiahli v škole. Z iniciatívy rodičov organizovaných v Združení rodičov a priateľov hluchoslepých detí vznikol pilotný projekt asistovaného malokapacitného bývania pre dospelých hluchoslepých, ktorý nadväzuje vo svojej činnosti a zameraním na spôsob vzdelávania v Červenickej škole. S realizáciou projektu sa členovia združenia boria už viac ako 3 roky. V súčasnosti vlastníme vhodne situovaný dom s veľkou záhradou v Zdobe pri Košiciach. Aby zariadenie domu vyhovovalo v prvom rade naším hluchoslepým dospelým ale tiež aj odborom hygieny a životného prostredia museli sme pristúpiť k veľkej rekonštrukcii. Nepredpokladali sme také veľké finančné náklady, ktoré táto rekonštrukcia obnáša. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme osloviť o finančnú podporu, ktorá by nám veľmi pomohla. Dúfame, že nájdeme u Vás porozumenie, že prispejete k uskutočneniu veľkého sna pre naše deti a rodičov – vytvoreniu ich druhého domova. Hovorí sa, že svet hluchoslepých je taký veľký, kam dosiahne ich ruka... pomôžme im všetci spoločne ich ruku natiahnuť čo najďalej! Poďme spraviť pre niekoho nemožné uskutočniteľným, aby aj zdravá spoločnosť objavila tých, ktorí sú zatiaľ neviditeľní a pochopila, že aj hluchoslepí majú právo na plnohodnotný život ako my!

V prípade, že sa rozhodnete prispieť akoukoľvek finančnou čiastkou budeme šťastní a spolu s nami naše deti.

Číslo účtu: 20113934/6500

S úctou

Peter Fašung

predseda ZRaPHSD